Menü
Your Cart

SİSTEM DANIŞMANLIĞI

SİSTEM  DANIŞMANLIĞI

 

           İşletmemiz kalite sistemleri alanında firmalara danışmanlık hizmeti vermektedir.Faliyeti yaparken firmaların durumlarını dikkate alarak yapmakta, firmanın kendi durumunu analiz ederek dökümantasyon yapısı ortaya çıkarmaktadır. Özellikle kalite sistemlerinde yapılan çalışmalar firma gerçekleri ile örtüşmeyen başka dökümanların çalışma yapılan firmalara uygulaması şeklinde olup, bu işe firmaya bir değer katmamakta hatta işletmeyi hantallaştırma, uygulama sıkıntılarının ortaya çıkmasınna  sonrasında ise denetim öncesi ve sonrası problemlere yol açmaktadır. Bu tarz sistemler belge alınması  odaklıdır. Bu ise ilgili firma personelinin ve firmanın gerçekleri ile ilgili olmayan yapıyı doğurmaktadır.

             Firmamız kuruluşundan beri firmalara değer katacak bir sistem alt yapısını kurma bazında firmaya uygun sistem danışmanlığı yapmaktadır. Bu çalışma ile firmalar aşağıdaki faydalara ulaşmaktadırlar.

·         Firmaya  uygun dökümantasyon yapılması

·         İlgili firmaya uygun dökümantasyon ve kayıt sisteminin ürün, belgelendirme, CE ,diğer çalışmalara destekleyici  yapıda olması

·         Hızlı ve gerçekçi kayıtların zamanında oluşması

·         Doğru kayıtlar ile işletmeler her alanda analiz yapabilir ve çalışan performansı, işletme birim performansı, maliyet analizi şirket hedeflerine ulaşabilirliğin analiz edilmesi kolaylaşır.

·         Uygulama yapısına uygun dökümantasyon ile denetim öncesi ve sonrası  ilave çalışma olışmaması

·         Sistemin kendini sürekli geliştirebilir olmasını sağlar

·         Sistemi öğrenen organizasyonlar ile daha sonraki süreçlerde işletme dışından sık sık   danışmanlık  ihtiyacı oluşmaması ekonomik fayda sağlar.

 

İşletmemiz sistem konusunda İSO9001, İSO14001, OHSAS18001 danışmanlık hizmeti vermektedir.